นโยบายการคืนเงินของ PC Tools

ถ้าคุณไม่พอใจสินค้าที่ซื้อหรือการต่ออายุสมาชิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เรายินดีคืนเงิน 100% ของราคาที่ซื้อภายใต้เงื่อนไขนโยบายการคืนเงินที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกที่จะ แลกเปลี่ยนการสมัครสมาชิกในปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ PC Tools ภายในระยะเวลาการเป็นสมาชิกที่เหลืออยู่ด้วย หากคุณต้องการแลกเปลี่ยนการสมัครสมาชิก โปรด ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุน โดยเงื่อนไขก่อนการแลกเปลี่ยนหรือการคืนเงินคือ คุณต้องลบโปรแกรมนั้นออกจากคอมพิวเตอร์แล้ว

การขอรับเงินคืน

ซอฟต์แวร์ออนไลน์ที่ซื้อจาก pctools.com โดยตรง

สำหรับการซื้อที่เกิดขึ้นจาก pctools.com คุณต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังนี้

PC Tools จะทำการคืนเงินนอกเหนือจากแนวปฏิบัตินี้ต่อเมื่อมีการกำหนดโดยกฎหมายเท่านั้น

การซื้อจากร้านค้าและตัวแทนจำหน่าย

สินค้า (ภายในกล่องพร้อมฮาร์ดดิสก์) ที่ซื้อจากร้านค้าหรือจัดส่งโดยตัวแทนจำหน่ายแบบออนไลน์ จะต้องถูกส่งคืนไปยังสถานที่ที่ซื้อ (ร้านค้าปลีกหรือเว็บสโตร์) และต้องอยู่ภายใต้นโยบายการคืนเงินของร้านที่ซื้อสินค้านั้น