ผลิตภัณฑ์ของ PC Tools ยังคงได้รับรางวัลและการเสนอแนะให้ใช้โดยนักวิจารณ์ และห้องปฏิบัติการทดสอบอิสระทั่วโลก

รางวัล
กันยายน 2012
PC Tools Spyware Doctor 2012
รางวัล
สิงหาคม 2012
PC Tools Internet Security 2012
รางวัล
สิงหาคม 2012
PC Tools Spyware Doctor 2012
รางวัล
สิงหาคม 2012
PC Tools Spyware Doctor 2012
รางวัล
มิถุนายน 2012
PC Tools Internet Security 2011
รางวัล
20 เมษายน 2012
PC Tools Spyware Doctor 2011
รางวัล
เมษายน 2011
PC Tools Spyware Doctor พร้อมแอนติไวรัส 2011
รางวัล
เมษายน 2011
PC Tools Internet Security 2011
รางวัล
มีนาคม 2011
PC Tools Performance Toolkit 2011
รางวัล
ธันวาคม 2010
PC Tools Spyware Doctor พร้อมแอนติไวรัส 2011
รางวัล
ธันวาคม 2010
PC Tools Internet Security 2011
รางวัล
พฤศจิกายน 2010
PC Tools Spyware Doctor พร้อมแอนติไวรัส 2011
รางวัล
พฤศจิกายน 2010
PC Tools Registry Mechanic 2011
รางวัล
พฤศจิกายน 2010
PC Tools Internet Security 2011
รางวัล
24 ตุลาคม 2010
PC Tools Internet Security 2011
รางวัล
13 ตุลาคม 2010
PC Tools Performance Toolkit
รางวัล
สิงหาคม 2010
PC Tools Internet Security 2011
รางวัล
6 พฤษภาคม 2010
PC Tools Internet Security 2010
รางวัล
30 มีนาคม 2010
PC Tools Internet Secuity 2010
รางวัล
6 ธันวาคม 2009
PC Tools Spyware Doctor พร้อมแอนติไวรัส 2010
รางวัล
ธันวาคม 2009
PC Tools Internet Security 2009
รางวัล
15 ตุลาคม 2009
PC Tools Spyware Doctor พร้อมแอนติไวรัส 2010
รางวัล
ตุลาคม 2008
PC Tools Internet Security 2009
รางวัล
มิถุนายน 2008
PC Tools Spyware Doctor V5.5
รางวัล
มิถุนายน 2008
PC Tools Registry Mechanic V7.0
รางวัล
8 พฤษภาคม 2008
Threatfire V3.5
รางวัล
พฤษภาคม 2008
PC Tools Spyware Doctor V5.1
รางวัล
พฤษภาคม 2008
PC Tools Registry Mechanic V7.0
รางวัล
พฤษภาคม 2008
PC Tools Internet Security 2008
รางวัล
พฤษภาคม 2008
PC Tools Antivirus V4.0
รางวัล
23 มีนาคม 2008
PC Tools Spyware Doctor Starter Edition V5.5
รางวัล
23 มีนาคม 2008
ThreatFire Free Edition V3.0
รางวัล
2 ตุลาคม 2007
Threatfire V3.0
รางวัล
ตุลาคม 2007
PC Tools Spyware Doctor V5.0
รางวัล
ตุลาคม 2007
PC Tools Spyware Doctor V5.0
รางวัล
มกราคม 2007
PC Tools Registry Mechanic V6.0
รางวัล
กันยายน 2006
PC Tools Spyware Doctor V4.0
รางวัล
รางวัล
รางวัล

รางวัล
พฤศจิกายน 2008
PC Tools Spyware Doctor V6.0
รางวัล
รางวัล
รางวัล