Trojan.Agent

  • Hotnivå: High
  • Beskrivning: Trojan.Agent will spy on the browsing habits of users, modify Internet Explorer settings and download malicious files.
  • Typ: TT_Trojan
  • Borttagning: Det här angreppet kan tas bort med Spyware Doctor.

Mer information:

Nya hot mot din dator dyker upp varje dag vilket gör det viktigt med ett uppdaterat antivirusprogram som kan skydda dig mot de senaste virusen, maskarna och trojanerna. Men innan det går att ordna ett ordentligt skydd måste man identifiera de malware som kan smitta din dator. Det är där som PC Tools Malware Research Center kommer in i bilden. Specialisterna hos MRC-teamet är dedikerade till att hitta de senaste hoten och uppdatera dess databas med kända hot. På så sätt kan PC Tools ständigt uppdatera sina prisbelönta antivirus- och antispywareprogram vilket gör dem nästan ogenomträngliga. Vare sig det är trojaner, maskar eller spyware – om det hittas i MRCs Infektionsdatabas kan PC Tools Spyware Doctor ta bort det. PC Tools tar steget längre än endast skydd mot malware; vi värdesätter även utbildning av datoranvändare om de hot som de ständigt möter. Varje del av malware häri, innehåller värdefull information som en beskrivning av infektionen och hur farlig den är. Trots allt är kunskap ännu ett viktigt steg mot att vara säker.