Antivirus Free software box art

Dziękujemy za wybranie Free

Aby rozpocząć, wykonaj następujące proste czynności:
Free Antivirus software Download 1

Kiedy zostanie wyświetlone okno dialogowe Pobieranie pliku, kliknij przycisk Uruchom.

Free Antivirus software Download 3

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i dokończ instalację programu ..