Gå til startsiden for brukerstøtte
Gå til kunnskapsbasen på Internett

Be om Spyware Doctor med antivirus fra PC Tools

Hvis du er en registrert bruker taster du inn e-postadressen nedenfor for å be om en kopi av din lisenskode fra Spyware Doctor med antivirus. Påse at du taster inn e-postadressen du brukte da du bestilte Spyware Doctor med antivirus da det er adressen lisenskoden vil bli sendt til.

E-postadresse: