Ga naar ondersteuningsstartpagina
Ga naar de Online Knowledgebase

Licentiecode voor Spyware Doctor met AntiVirus opvragen

Voor geregistreerde gebruikers: voer uw e-mailadres hieronder in om een kopie van uw licentiecode voor Spyware Doctor van PC Tools te ontvangen. Zorg dat u het e-mailadres invoert dat u bij het bestellen van Spyware Doctor met AntiVirus hebt gebruikt. De licentiecode moet namelijk naar dit adres worden gestuurd.

E-mailadres: