Ga naar ondersteuningsstartpagina
Ga naar de Online Knowledgebase

Productlicentiecode(s) van PC Tools opvragen

Voor geregistreerde gebruikers: voer uw e-mailadres hieronder in om een kopie van uw licentiecode(s) van PC Tools te ontvangen. Zorg dat u het e-mailadres invoert dat u bij het bestellen van het product of de producten hebt gebruikt. De licentiecode moet namelijk naar dit adres worden gestuurd.

E-mailadres: