Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων PC Tools Utility σταμάτησε να διατίθεται στις 4 Δεκεμβρίου 2013.

Symantec will retire the PC Tools Utility Portfolio on Wednesday December 4, 2013

Η Symantec σταμάτησε τη διάθεση του χαρτοφυλακίου προϊόντων PC Tools Utility στις 4 Δεκεμβρίου 2013. Αυτό περιλάμβανε τα εξής προϊόντα: PC Tools Performance Toolkit, PC Tools Registry Mechanic, PC Tools File Recover και PC Tools Privacy Guardian, προγράμματα που παρείχαν βελτιωμένη σταθερότητα και απόδοση για προσωπικούς υπολογιστές.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

More information Θα υποστηρίζονται νέα λειτουργικά συστήματα που ίσως κυκλοφορήσουν στο μέλλον;

More information Γιατί αποφάσισε η Symantec να διακόψει τη διάθεση του χαρτοφυλακίου προϊόντων PC Tools Utility (PC Tools Performance Toolkit, PC Tools Registry Mechanic, PC Tools File Recover και PC Tools Privacy Guardian);

More information Μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις για τη διακοπή της διάθεσης του χαρτοφυλακίου προϊόντων PC Tools Utility και PC Tools Security, θα συνεχίσει να υφίσταται η επωνυμία PC Tools;

More information Μόλις αγόρασα το PC Tools Performance Toolkit, το PC Tools Registry Mechanic, το PC Tools File Recover ή το PC Tools Privacy Guardian. Τι γίνεται τώρα;

More informationΑντιμετωπίζω πρόβλημα με το PC Tools Performance Toolkit, το PC Tools Registry Mechanic, το PC Tools File Recover ή το PC Tools Privacy Guardian. Μπορώ να ζητήσω υποστήριξη;