Copyright and Terms of Service Agreement

‘Κάντε κλικ εδώ για μια χωρίς χρέωση μετάφραση των παρακάτω’
(Στην περίπτωση διαφωνίας, θα υπερισχύει η έκδοση στην αγγλική γλώσσα)

All content ("INFORMATION") on this website, including all the text, design and layout, software, and other works are protected by U.S. copyright law and international treaties and may not be copied without the express permission of PC Tools S.à.r.l. ("PC Tools"), which reserves all rights.

Permission to use content may be granted on a case-by-case basis. Please contact us to make a request.

Elements of this site are protected by trade dress, trademark, unfair competition, and other laws and may not be copied or imitated in whole or in part. Any redistribution or reproduction of any materials herein is strictly prohibited.

THE INFORMATION FROM OR THROUGH THIS SITE IS PROVIDED "AS-IS," "AS AVAILABLE," AND ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, ARE DISCLAIMED (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE DISCLAIMER OF ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE). THE INFORMATION MAY CONTAIN ERRORS, PROBLEMS OR OTHER LIMITATIONS. OUR SOLE AND ENTIRE MAXIMUM LIABILITY FOR ANY INACCURATE INFORMATION, FOR ANY REASON, AND USER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY CAUSE WHATSOEVER, SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT PAID BY THE CUSTOMER FOR THE INFORMATION RECEIVED (IF ANY). WE ARE NOT LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS, LOSS OF PROFITS, LITIGATION, OR THE LIKE). WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. THE LIMITATIONS OF DAMAGES SET FORTH ABOVE ARE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF THE BASIS OF THE BARGAIN BETWEEN US AND YOU.

WE WOULD NOT PROVIDE THIS SITE AND INFORMATION WITHOUT SUCH LIMITATIONS. NO REPRESENTATIONS, WARRANTIES OR GUARANTEES WHATSOEVER ARE MADE AS TO THE ACCURACY, ADEQUACY, RELIABILITY, CURRENTNESS, COMPLETENESS, SUITABILITY OR APPLICABILITY OF THE INFORMATION TO A PARTICULAR SITUATION. SOME STATE STATUTES MAY APPLY REGARDING LIMITATION OF LIABILITY.

All responsibility and liability for any damages caused by viruses contained within the electronic files of this site are disclaimed.

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws in force in the Republic of Ireland and in the event of any claim or dispute arising in relation to this agreement the Courts of the Republic of Ireland shall have exclusive jurisdiction to hear and determine the claim or dispute.

The use of this site, and the terms and conditions for our providing information, is governed by our Terms of Service. By using this site, you acknowledge that you have read the Terms of Service and that you accept and will be bound by the terms thereof.

Should you have any questions concerning this notice, or if you desire to contact PC Tools for any reason, please contact us.

Any rights not expressly granted herein are reserved.

Microsoft®, Windows®, Windows® NT and/or other Microsoft® products referenced herein are either trademarks or registered trademarks of Microsoft® Corporation. The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

This site is not associated with Microsoft Corporation in any way.

Πνευματική ιδιοκτησία και όροι σύμβασης παροχής υπηρεσίας της PC Tools

Όλο το περιεχόμενο (εφεξής "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ") της παρούσας τοποθεσίας στο web, συμπεριλαμβανομένου συνολικά του κειμένου, της σχεδίασης και της δομής, του λογισμικού και άλλων έργων, προστατεύεται από τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας των Η.Π.Α., ενώ δεν επιτρέπεται η αντιγραφή του χωρίς τη ρητή έγκριση της PC Tools S.à.r.l. ("PC Tools"), η οποία επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων της.

Η έγκριση για τη χρήση του περιεχομένου μπορεί να χορηγηθεί κατά περίπτωση. Επικοινωνήστε μαζί μας, σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλετε κάποιο αίτημα.

Τα στοιχεία της παρούσας τοποθεσίας προστατεύονται από το δίκαιο περί μορφών παρουσίασης (trade dress) και εμπορικών επωνυμιών, αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς και άλλους νόμους, ενώ δεν επιτρέπεται η μερική ή συνολική αντιγραφή ή απομίμηση τους. Απαγορεύεται αυστηρά η αναδιανομή ή αναπαραγωγή οποιουδήποτε υλικού που περιέχεται στην παρούσα τοποθεσία.

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΥΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ). ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ. Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ, ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΕ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ). ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΦΗ). ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΑΣ.

ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΙΧΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΟΡΘΟΤΗΤΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ή ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Αποποιούνται όλες οι ευθυνες για τυχόν ζημία που προκαλείται από ιούς που περιέχονται εντός των ηλεκτρονικών αρχείων της παρούσας τοποθεσίας.

Η σύνταξη, διαχείριση και ερμηνεία αυτής της σύμβασης υπόκεινται στους ισχύοντες νόμους της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, καθιστώντας σας υπόλογους ρητά και αμετάκλητα στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας σε περίπτωση αξίωσης ή διαφοράς ως προς αυτήν, για την εκδίκαση και διευθέτηση όλων κάθε αξίωσης ή διαφοράς.

Η χρήση της παρούσας τοποθεσίας, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για τις παρεχόμενες πληροφορίες μας διέπονται από τους όρους χρήσης της εταιρείας μας. Χρησιμοποιώντας την παρούσα τοποθεσία αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει τους όρους χρήσης της εταιρείας μας, ότι συμφωνείτε με αυτούς και δεσμεύεστε από αυτούς.

Εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με τη σύνταξη της σύμβασης ή εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την PC Tools για οποιοδήποτε λόγο, επικοινωνήστε μαζί μας.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητώς στο παρόν.

Τα προϊόντα Microsoft®, Windows®, Windows® NT ή και άλλα προϊόντα της Microsoft® που αναφέρονται στην παρούσα τοποθεσία αποτελούν είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα της Microsoft® Corporation. Τα ονόματα των συγκεκριμένων εταιρειών και προϊόντων που αναφέρονται στην παρούσα τοποθεσία ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Αυτή η τοποθεσία δεν σχετίζεται με κανένα τρόπο με τη Microsoft Corporation.