Τα προϊόντα της PC Tools εξακολουθούν να κερδίζουν βραβεία, ενώ τα συστήνουν αξιόπιστοι δημοσιογράφοι και ανεξάρτητα εργαστήρια δοκιμών παγκοσμίως.

Βραβεία
Σεπτέμβριος 2012
PC Tools Spyware Doctor 2012
Βραβεία
Αύγουστος 2012
PC Tools Internet Security 2012
Βραβεία
Αύγουστος 2012
PC Tools Spyware Doctor 2012
Βραβεία
Αύγουστος 2012
PC Tools Spyware Doctor 2012
Βραβεία
Ιούνιος 2012
PC Tools Internet Security 2011
Βραβεία
20 Απρίλιος 2012
PC Tools Spyware Doctor 2011
Βραβεία
Απρίλιος 2011
PC Tools Spyware Doctor με AntiVirus 2011
Βραβεία
Απρίλιος 2011
PC Tools Internet Security 2011
Βραβεία
Μάρτιος 2011
PC Tools Performance Toolkit 2011
Βραβεία
Δεκέμβριος 2010
PC Tools Spyware Doctor με AntiVirus 2011
Βραβεία
Δεκέμβριος 2010
PC Tools Internet Security 2011
Βραβεία
Νοέμβριος 2010
PC Tools Spyware Doctor με AntiVirus 2011
Βραβεία
Νοέμβριος 2010
PC Tools Registry Mechanic 2011
Βραβεία
Νοέμβριος 2010
PC Tools Internet Security 2011
Βραβεία
24 Οκτώβριος 2010
PC Tools Internet Security 2011
Βραβεία
13 Οκτώβριος 2010
PC Tools Performance Toolkit
Βραβεία
Αύγουστος 2010
PC Tools Internet Security 2011
Βραβεία
6 Μάιος 2010
PC Tools Internet Security 2010
Βραβεία
30 Μάρτιος 2010
PC Tools Internet Secuity 2010
Βραβεία
6 Δεκέμβριος 2009
PC Tools Spyware Doctor με AntiVirus 2010
Βραβεία
Δεκέμβριος 2009
PC Tools Internet Security 2009
Βραβεία
15 Οκτώβριος 2009
PC Tools Spyware Doctor με AntiVirus 2010
Βραβεία
Οκτώβριος 2008
PC Tools Internet Security 2009
Βραβεία
Ιούνιος 2008
PC Tools Spyware Doctor V5.5
Βραβεία
Ιούνιος 2008
PC Tools Registry Mechanic V7.0
Βραβεία
8 Μάιος 2008
Threatfire V3.5
Βραβεία
Μάιος 2008
PC Tools Spyware Doctor V5.1
Βραβεία
Μάιος 2008
PC Tools Registry Mechanic V7.0
Βραβεία
Μάιος 2008
PC Tools Internet Security 2008
Βραβεία
Μάιος 2008
PC Tools Antivirus V4.0
Βραβεία
23 Μάρτιος 2008
PC Tools Spyware Doctor Starter Edition V5.5
Βραβεία
23 Μάρτιος 2008
ThreatFire Free Edition V3.0
Βραβεία
2 Οκτώβριος 2007
Threatfire V3.0
Βραβεία
Οκτώβριος 2007
PC Tools Spyware Doctor V5.0
Βραβεία
Οκτώβριος 2007
PC Tools Spyware Doctor V5.0
Βραβεία
Ιανουάριος 2007
PC Tools Registry Mechanic V6.0
Βραβεία
Σεπτέμβριος 2006
PC Tools Spyware Doctor V4.0
Βραβεία
Βραβεία
Βραβεία

Βραβεία
Νοέμβριος 2008
PC Tools Spyware Doctor V6.0
Βραβεία
Βραβεία
Βραβεία