Copyright and Terms of Service Agreement

”Jos haluat alla olevan tekstin käännöksen, napsauta tästä”
(Jos asiakirjan englanninkielisen ja muunkielisen version välillä esiintyy ristiriita, englanninkielinen versio katsotaan ensisijaiseksi.)

All content ("INFORMATION") on this website, including all the text, design and layout, software, and other works are protected by U.S. copyright law and international treaties and may not be copied without the express permission of PC Tools S.à.r.l. ("PC Tools"), which reserves all rights.

Permission to use content may be granted on a case-by-case basis. Please contact us to make a request.

Elements of this site are protected by trade dress, trademark, unfair competition, and other laws and may not be copied or imitated in whole or in part. Any redistribution or reproduction of any materials herein is strictly prohibited.

THE INFORMATION FROM OR THROUGH THIS SITE IS PROVIDED "AS-IS," "AS AVAILABLE," AND ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, ARE DISCLAIMED (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE DISCLAIMER OF ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE). THE INFORMATION MAY CONTAIN ERRORS, PROBLEMS OR OTHER LIMITATIONS. OUR SOLE AND ENTIRE MAXIMUM LIABILITY FOR ANY INACCURATE INFORMATION, FOR ANY REASON, AND USER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY CAUSE WHATSOEVER, SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT PAID BY THE CUSTOMER FOR THE INFORMATION RECEIVED (IF ANY). WE ARE NOT LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS, LOSS OF PROFITS, LITIGATION, OR THE LIKE). WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. THE LIMITATIONS OF DAMAGES SET FORTH ABOVE ARE FUNDAMENTAL ELEMENTS OF THE BASIS OF THE BARGAIN BETWEEN US AND YOU.

WE WOULD NOT PROVIDE THIS SITE AND INFORMATION WITHOUT SUCH LIMITATIONS. NO REPRESENTATIONS, WARRANTIES OR GUARANTEES WHATSOEVER ARE MADE AS TO THE ACCURACY, ADEQUACY, RELIABILITY, CURRENTNESS, COMPLETENESS, SUITABILITY OR APPLICABILITY OF THE INFORMATION TO A PARTICULAR SITUATION. SOME STATE STATUTES MAY APPLY REGARDING LIMITATION OF LIABILITY.

All responsibility and liability for any damages caused by viruses contained within the electronic files of this site are disclaimed.

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws in force in the Republic of Ireland and in the event of any claim or dispute arising in relation to this agreement the Courts of the Republic of Ireland shall have exclusive jurisdiction to hear and determine the claim or dispute.

The use of this site, and the terms and conditions for our providing information, is governed by our Terms of Service. By using this site, you acknowledge that you have read the Terms of Service and that you accept and will be bound by the terms thereof.

Should you have any questions concerning this notice, or if you desire to contact PC Tools for any reason, please contact us.

Any rights not expressly granted herein are reserved.

Microsoft®, Windows®, Windows® NT and/or other Microsoft® products referenced herein are either trademarks or registered trademarks of Microsoft® Corporation. The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

This site is not associated with Microsoft Corporation in any way.

PC Toolsin TEKIJÄNOIKEUS- JA PALVELUEHTOSOPIMUS

Kaikki tämän sivuston sisältö ("TIEDOT"), esimerkiksi kaikki tekstit, suunnittelu ja asettelu, ohjelmistot ja muut teokset on suojattu Yhdysvaltain tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä sopimuksilla eikä niitä saa kopioida ilman PC Tools S.à.r.l. -yhtiön ("PC Tools") erityistä lupaa. Yhtiö pidättää itsellään kaikki oikeudet.

Sisällön käyttöoikeus voidaan myöntää tapauskohtaisesti. Ota yhteyttä, jos haluat anoa käyttöoikeutta.

Tämän sivuston sisältöä suojaavat tuotteen ulkoasua, tavaramerkkejä ja epäreilua kilpailua koskevat lait sekä muut lait, eikä sisältöä saa kopioida tai matkia kokonaisuudessaan tai osittain. Sivuston sisällön uudelleen jakaminen tai kopioiminen on ehdottomasti kielletty.

TÄMÄN SIVUSTON SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENAAN ILMAN MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI HILJAISIA TAKUITA (MUKAAN LUETTUNA RAJOITTAMATTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI SOVELTUVUUTTA TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA KOSKEVAT HILJAISET TAKUUT TAI EHDOT). TIEDOISSA VOI OLLA VIRHEITÄ, ONGELMIA TAI MUITA PUUTTEITA. YHTIÖN AINUT JA KOKONAINEN ENIMMÄISKORVAUSVASTUU MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ VIRHEELLISISTÄ TIEDOISTA JA KÄYTTÄJÄN AINUT KORVAUSVAATIMUS MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ RAJOITTUU KÄYTTÄJÄN (MAHDOLLISISTA) TIEDOISTA MAKSAMAAN SUMMAAN. YHTIÖ EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUETTUNA LIIKETOIMINNAN MENETYS, LIIKEVOITTOJEN MENETYKSET, OIKEUSRIIDAT TAI MUU VASTAAVA), PERUSTUIVATPA NE SOPIMUKSEN RIKKOMISEEN, TAKUUN RIKKOMISEEN, OIKEUKSIEN LOUKKAAMISEEN (MUKAAN LUETTUNA LAIMINLYÖNTI), TUOTTEEN KORVAUSVASTUUSEEN TAI MUUTOIN, VAIKKA YHTIÖLLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. EDELLÄ MÄÄRITETTYJEN VAHINKOJEN RAJOITUKSET OVAT KESKEINEN OSA YHTIÖN JA ASIAKKAAN VÄLISTÄ SOPIMUSTA.

YHTIÖ EI TARJOAISI TÄTÄ SIVUSTOA JA SEN SISÄLTÄMIÄ TIETOJA ILMAN KYSEISIÄ RAJOITUKSIA. YHTIÖ EI ANNA MINKÄÄNLAISIA LAUSUNTOJA TAI TAKUITA SIVUSTON TIETOJEN PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ, RIITTÄVYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, AJANTASAISUUDESTA, TÄYDELLISYYDESTÄ, SOPIVUUDESTA TAI KÄYTTÖKELPOISUUDESTA MIHINKÄÄN ERITYISEEN TILANTEESEEN. JOIDENKIN OSAVALTIOIDEN LAKEJA VOIDAAN SOVELTAA KORVAUSVASTUUN RAJAAMISEEN.

Yhtiö ei ota mitään vastuuta tai korvausvelvollisuutta sivuston sähköisten tiedostojen mahdollisesti sisältämien virusten aiheuttamista vahingoista.

Tähän sopimukseen sovelletaan Victorian (Australia) ja Australian liittovaltion voimassaolevia lakeja ja sopimusta tulkitaan niiden mukaisesti, ja tähän sopimukseen liittyvissä mahdollisissa kanteissa tai kiistoissa asiakas hyväksyy peruuttamattomasti Victorian osavaltion ja Australian liittovaltion tuomioistuinten toimivaltaisuuden.

Tämän sivuston käyttöön ja tietojen luovuttamisen ehtoihin sovelletaan yhtiön palveluehtoja. Sivustoa käyttäessään asiakas ilmoittaa lukeneensa ja hyväksyy sivuston palveluehdot.

Jos sinulla on tähän ilmoitukseen liittyviä kysymyksiä tai jos haluat muuten ottaa yhteyttä PC Tools -yhtiöön, käytä seuraavia yhteydenottotapoja.

Oikeudet, joita ei ole tässä yhteydessä suoraan mainittu, pidätetään.

Microsoft®, Windows®, Windows® NT ja/tai muut tässä mainitut Microsoft®-tuotteet ovat joko Microsoft Corporation -yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut mainitut yhtiöiden tai tuotteiden nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

Tällä sivustolla ei ole mitään tekemistä Microsoft Corporation -yhtiön kanssa.